Årsmøtereferat sesongen 2012-2013

2012-2013 CCC – Årsmøte protokoll

Møte ble ledet av Tom Egil Seljås:
Sekretær: Arnfinn Reinertsen.

Årsmøte godkjente de stemmeberetige og saksliste. Til stede var 11 stk. inkl en fra bedriftsutvalget. Godkjent.

Til å underskrive protokollen ble Even Ugland og Evelyn Aagestad valgt.

Beretning gjennomgått og godkjent.

Regnskap gjennomgått og godkjent.

Innkomne forslag.
Forslag 1.
Betalende medlemmer får dekket bukse/jakke til sesongen 2013/2014
Stian Nilssen ble valgt som ansvarlig for å ordne dette.

Forslag 2.
Melde oss på grasrotandelen.

Forslag 3.
Behandling av is, skraping og pepling. Må ha et møte med kommunen, bredriftsidretten, Vigør og Håvard.

Forslag 4.
Sette opp serie med Vigør med mulighet for en 1. og 2. divisjon og eventuelt nybegynner ( serie). Med instruktør.
Ta kontakt med Vigør for å lufte våre tanker for fremtiden.
Styret får i oppgave å jobbe med å øke aktiviteten i samarbeid med Vigør og bedriftscurlingen.

Forslag 5.
Det må være premier for 1.-2.-3. plass.
Gavekort, turneringer andre plasser i landet.

Forslag 6.
Lage liste på samlebestillinger til medlemmer i klubben og legges f. eks på våre nettsider.
Velge en materialforvalter.

Forslag 7.
Nye medlemmer: Åpent hus alle velkommen. Lage et opplegg for barn, ungdom og nybegynnere. (Muligens i sammen med Vigør)

Kontingenten settes til kr. 1000,- pr. sesong. Vedtatt.

Organisasjonsplan er ikke utarbeidet. Lage plan som legges ut på hjemmesidene våre.

Det må settes opp budsjett for kommende sesong.

Valg:
– Leder Tom Egil Seljås
– Nestleder Arnfinn Reinertsen
– Styremedlem Sverre Innvær
– Styremedlem Tom Høiland
– Styremedlem Evelyn Aagestad
– Varamedlem Kjell Erik Kristiansen
– Varamedlem Even Ugland

Valgkommite

– Leder Stian Nilssen
– Medlem Kristian Aas
– Medlem Natalya Kylypenko
– Varamedlem Even Ugland

Revisor. Elisabeth Sars Reinertsen

Representant til Tinget: Evelyn Aagestad

Even Ugland Evelyn Aagestad

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *