Årsmøtereferat sesongen 2012-2013

2012-2013 CCC – Årsmøte protokoll

Møte ble ledet av Tom Egil Seljås:
Sekretær: Arnfinn Reinertsen.

Årsmøte godkjente de stemmeberetige og saksliste. Til stede var 11 stk. inkl en fra bedriftsutvalget. Godkjent.

Til å underskrive protokollen ble Even Ugland og Evelyn Aagestad valgt.

Beretning gjennomgått og godkjent.

Regnskap gjennomgått og godkjent.

Innkomne forslag.
Forslag 1.
Betalende medlemmer får dekket bukse/jakke til sesongen 2013/2014
Stian Nilssen ble valgt som ansvarlig for å ordne dette.

Forslag 2.
Melde oss på grasrotandelen.

Forslag 3.
Behandling av is, skraping og pepling. Må ha et møte med kommunen, bredriftsidretten, Vigør og Håvard.

Forslag 4.
Sette opp serie med Vigør med mulighet for en 1. og 2. divisjon og eventuelt nybegynner ( serie). Med instruktør.
Ta kontakt med Vigør for å lufte våre tanker for fremtiden.
Styret får i oppgave å jobbe med å øke aktiviteten i samarbeid med Vigør og bedriftscurlingen.

Forslag 5.
Det må være premier for 1.-2.-3. plass.
Gavekort, turneringer andre plasser i landet.

Forslag 6.
Lage liste på samlebestillinger til medlemmer i klubben og legges f. eks på våre nettsider.
Velge en materialforvalter.

Forslag 7.
Nye medlemmer: Åpent hus alle velkommen. Lage et opplegg for barn, ungdom og nybegynnere. (Muligens i sammen med Vigør)

Kontingenten settes til kr. 1000,- pr. sesong. Vedtatt.

Organisasjonsplan er ikke utarbeidet. Lage plan som legges ut på hjemmesidene våre.

Det må settes opp budsjett for kommende sesong.

Valg:
– Leder Tom Egil Seljås
– Nestleder Arnfinn Reinertsen
– Styremedlem Sverre Innvær
– Styremedlem Tom Høiland
– Styremedlem Evelyn Aagestad
– Varamedlem Kjell Erik Kristiansen
– Varamedlem Even Ugland

Valgkommite

– Leder Stian Nilssen
– Medlem Kristian Aas
– Medlem Natalya Kylypenko
– Varamedlem Even Ugland

Revisor. Elisabeth Sars Reinertsen

Representant til Tinget: Evelyn Aagestad

Even Ugland Evelyn Aagestad

Sesongen 2012-2013

Da er det meg en utsøkt fornøyelse å hilse dere alle velkomne til en ny curlingsesong!!

Treningstidene vi har fått tildelt har Bjarne beskrevet i en tidligere post.

Vi har 10 påmeldte lag til CCC serien, noe som betyr at vi må bruke hele den tildelte tiden tirsdagen til seriespill. Det vil  bli en bane ledig fra 2000-2200 til eventuelt trening. Seriespillet blir på tirsdager fra 1800 – 2200 og starter tirsdag 11. September. Det spilles dobbel serie som betyr at hvert lag spiller 14 kamper. Da skulle vi mer eller midnre være ferdig til nyttår. Har det vært en suksess gjør vi noe tilsvarende på vårsesongen, der lag som ikke har klart å fomle seg med i høst får en ny mulighet til å delta.

De påmeldte lagene er (i tilfeldig rekkefølge)

Team Olsen
Team Ugland
Ice Queens
NOV Finest
De Kostbare
Team Alfa
Team Humla
Team Homme

Rock Solid

Team Silva

 

Hvis noen av disse lagene ønsker å bli kalt noe annet enn dette i år ber jeg om beskjed om dette slik at kampoppsettet jeg etterhvert produserer kommer ut med riktig benevnelse.

Resten av halltiden vi har fått tildelt fordeles som treningstid for lag og personer som har valgt å ikke delta i seriespill, samt ambisiøse lag som ønsker en trening per uke i tillegg til kampen. Meld inn ønsker så snart som mulig for dette.

På førstkommende tirsdag 4. September kl. 1800 avholder vi et medlemsmøte i kafeen på Idda for å diskutere hva det måtte være! Møt opp for svingende!

Kontigenten er den samme som i fjor, og betales på samme måte. Informasjon om kontonummer finner dere på ccc.is

God curl!

Turnering og seriespill

Har spurt kommunen om hallen er åpen og ledig for en ny turnering 27. – 28. – 29. April. Begynn å sette av helga for oppfølgeren til helgas happeneing. Denne turneringen vil også være uttak til seriespill sesonegen 2012/2013. Vi inviterer med lag fra Vigør og evt. bedriftslag som ønsker å spill «normal» serie. Hvis vi får 16 lag med, blir de 8 beste neste års 1. divisjon og resten danner 2. divisjon. Kommer tilbake med detaljer når jeg får litt mer fakta på bordet! God curl!

Turneringshelgen 3.-4.- mars

Turneringen er over og ble (så vidt jeg skjønner) en kjempesuksess! I finalen vant Team Humla over Team Oslen etter en jevn kamp curling i verdensklassen. Team Gregersen knep tredjeplassen med revansje over De Kostbare som slo dem i går i puljespillet. Femteplass til Dream Team, sjette til Plan C, syvende til Team Homme og åttende til Team IB. Team Ugland og Ice Queens kom ikke videre til sluttspill i dag etter hver sin beskjedne 5. plass i gruppespillet i går. Takk til Gjert Henriksen for stor hjelp og faglig påfyll! Dette må vi gjøre igjen!!!

KURS MED GJERT HENRIKSEN TORSDAG 1. MARS

I morgen torsdag 1.3.2012 i vår treningstid fra 1800 – 2200 vil Gjert Henriksen fra Bygdøy CK gi en leksjon om «Anatomi og kraftgjennomføring» i Curlingsporten!! Møt opp uansett om dere har trening på tirsdager eller torsdager – endelig kan vi lære noe nytt!! Beklager hvis dere synes beskjeden kommer litt for langt i forkant av når dette skal skje 😛